Co nabízíme:

  • Informace pro neslyąící motoristy
  • Výukové a víkendové pobyty
  • Jízdy zručnosti a cílové jízdy ve spolupráci s ÚAMK a BESIPEM
  • Kulturně-vzdělávací akce
  • Programy SP s dětmi
  • Kurzy znakového jazyka
  • Tlumočnické sluľby