15. dubna

  • 35 let AMKN Ostrava
  • III. Ročník „Memoriál Jiřího Adámka“ – jízda zručnosti

26. května

  • dopravní soutěž pro děti a mládež pod názvem „Bezpečné cesty“

2.-4. června

  • III. Ročník „Májové cesty mladých motoristů“, „Bezpečné cesty“, „Rodinko jeď opatrně“

10.-11. listopadu

  • III. Ročník „Beskydská rallye ticha 2006“ – jízda zručnosti

Schváleno komisí neslyšících motoristů při ÚAMK ČR dne 14.1. 2006